Sidhuvudbild
Meny

Verksamhetens innehåll

Namnlos.png Vi arbetar efter förskolans läroplan och har bl a som mål att barnen:
ska få en god självkänsla och känna att de duger som de är
ska få en grund för det livslånga lärandet och vara nyfiken på livet
utvecklar sin sociala kompetens
ska få med sig goda minnen av roliga stunder från oss på förskolan

Klicka här för att läsa läroplanen!

Vår barngrupp delar vi in i åldersgrupper (födelseår) - 5-åringarna tillhör Örnarna, 4-åringarna är Rävarna, 3-åringar är Ekorrar och våra yngsta barn är Humlor.
Under veckan jobbar vi i de olika grupperna och har olika aktiviteter. Det kan vara olika teman i grupperna utifrån barnens intressen och under olika tidsperioder.

Örnar, Rävar och Ekorrar går på skogsutflykt en dag i veckan och de har med sig en liten matsäck hemifrån. Vi upptäcker spännande saker i naturen och tränar samtidigt vår grovmotorik i en härlig utemiljö.

images2.jpg

Varje dag är vi ute en längre stund på fm och vi har även utevistelse på em. Barnen får frisk luft, möjlighet att utveckla sin grovmotorik på olika sätt, upptäcka och utforska sin närmiljö och pröva olika lekar.
Inomhus har vi skapande verksamhet, lek, musik och rörelse. Att föra vårt kulturarv är viktigt och ingår också i vårt uppdrag. På vår sångsamling lär vi oss rim och ramsor, sjunger nya och gamla sånger. Språket är en nyckel i det sociala livet och vi arbetar mycket med språkutveckling. Vi läser sagor och försöker ha många goda samtal.
Barnens födelsdagar firar vi med hissad flagga, paket, teckningar från kompisarna, sång och ett stort härligt fruktfat med fint skuren frukt.

fruktsallad1.jpg

Traditioner
På Rickeby uppmärksammar vi på olika sätt de högtider som förekommer under året, tex lucia, jul, påsk och midsommar. Vi har även egna traditioner som tex maskerad och tårtfest.

Föräldrasamverkan
Den viktigaste formen av samverkan är det dagliga mötet som vi har vid lämning och hämtning.
En tid efter inskolningen har vi ett inskolningssamtal. Utvecklingssamtal bjuder vi in till en gång per termin då vi samtalar om barnets utveckling och trivsel på förskolan. Önskas fler samtal så ordnar vi det!
På hösten har vi ett föräldramöte som föräldrar bjuds in till. Vi informerar om verksamheten och annat som är aktuellt. Det är också ett tillfälle för föräldrar att träffas och samtala.
Vi har också "föräldrafika", en stund då ni föräldrar ska få möjlighet att se barnens vardagsmiljö och träffas.
En gång i månaden mailar vi ett månadsbrev till föräldrarna där vi berättar om vad som är på gång och ger viktig information.