Sidhuvudbild
Meny

Vår verksamhet

Namnlos.png Barnen är indelade i grupper med färre barn och en eller flera vuxna. På detta sätt kan alla barn komma till tals och bli sedda. Vi utgår från varje barns behov, mognad och ålder när vi delar in barnen i grupper. Verksamheten på Junibacken bygger på förskolans läroplan Lpfö 18, Vallentunas förskoleplan och Aktiva förskolors vision och värdegrund. Innehållet i aktiviteterna utgår ifrån barnens intressen, behov och tidigare erfarenheter och ska stimulera deras lärande och utvecklig. Vi arbetar med teman som kan sträcka sig över olika långa perioder, en del är endast någon vecka och andra kan vara en hel termin.

Klicka här för att läsa läroplanen!

Pojke-bro.gif Rörelse
Här tränas barnens grovmotorik. De får springa, krypa, åla, hoppa, ja allt som de behöver och tycker är roligt. Deras kroppsuppfattning stärks och de övar sin koordination. Under ett rörelsepass leks det också lekar där barnen får träna turtagning och att följa regler.

Skogen/Utevistelse
Även skogen är en plats där barnens motorik får möjlighet att utvecklas. Här utmanas barnen på ett annat sätt än på gården eller inomhus. I skogen stimuleras barnens lust till lek - skogen erbjuder med sin omväxlande miljö utrymme för barnen att utveckla sin fria lek. I skogen kan barnen upptäcka former och mönster, barnen utforska och upptäcka djurliv och växter. En promenad till sjön, en lekpark eller fotbollsplanen är också aktiviteter som förekommer i verksamheten.

Flicka-ritar.gif Skapande/pyssel
Skapande verksamhet kan vara ett fritt skapande utifrån barnens egen fantasi där de får utveckla sin kreativitet och sin lust att utrycka sig genom olika material. Skapande kan också vara att kunna följa instruktioner och sedan genomföra en aktivitet som redan är bestämd. I den skapande verksamheten, och i all annan verksamhet, strävar vi efter att alla barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga och stolthet över det de gör.

Traditioner
På Junibacken uppmärksammar vi på olika sätt de högtider som förekommer under året. Vi har även traditioner som är unika för vår förskola.

Föräldrasamverkan
Det är viktigt för oss att föräldrar är trygga när de lämnar sitt/sina barn på förskolan. Vi vill ha en bra kommunikation och om det dyker upp frågor eller funderingar vill vi gärna att föräldrar tar kontakt med oss.

Varje år har vi ett föräldramöte som föräldrar bjuds in till. Där tar vi upp information som rör verksamheten och annat som är aktuellt. Det är också ett sätt för föräldrar att träffas och samtala.
En gång per termin erbjuder vi ett utvecklingssamtal, då vi bl.a. samtalar om barnets utveckling och trivsel på förskolan.