Sidhuvudbild
Meny

Styrdokument

På alla Aktiva Förskolor AB i Vallentuna arbetar vi utifrån:
- Skollagen 2010
- Läroplan för förskolan 2018
- FN:s barnkonvention