Sidhuvudbild
Meny

Sekretess

All personal är sekretessbelagda. Det innebär bla att vi inte diskuterar Ert barn med andra föräldrar eller andra obehöriga utanför förskolan.

Vi har också enl. lag - kap. 14 § 1 Socialtjänstlagen - skyldighet att kontakta socialförvaltningen "om vi får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd". Naturligtvis behandlas dessa ärenden med sekretess.