Sidhuvudbild
Meny

Schematider

På skolvalssidan (Vallentuna kommun) fyller Du i vilka tider barnet skall vistas på förskolan. Omsorgstiden ska motsvara föräldrarnas arbetstid/studietid samt ev. restid. Dessa tider ses som ett grundschema. En genomgång av barnets tider görs inför varje termin och ska omfatta hela terminen. Personalens arbetstider grundar sig på barnens närvarotider i den mån det är möjligt.
Ändring av omsorgstid skall göras på skolvalssidan och meddelas till personalen senast 2 veckor före ändringen skall gälla. Förändringar av tider kan påverka verksamheten och personalens arbetstider och därför måste det finnas tid för att lösa det när det behövs. När det är möjligt så kan ändringar självklart godkännas med kortare varsel.
Tillfälliga, enstaka förändringar av närvarotiden gör Du direkt i en dialog med avd.personalen.