Sidhuvudbild
Meny

Likabehandlingsplan

Varje förskola inom Aktiva Förskolor AB har en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Den utvärderas varje år och en ny plan tas fram för det nya året. Mer information om planen får du på resp. förskola

Diskussionen, genomförandet och den årliga utvärderingen av likabehandlingsplanen anser vi är det mest primära.

barn.jpg