Sidhuvudbild
Meny

Föräldrasamverkan

På hösten har alla förskolor ett föräldramöte och utvecklingssamtal eller inskolningssamtal. Under våren erbjuds också utvecklingssamtal och varje förskola har någon form av vår-/sommarfest. Dessutom har förskolorna egna former av samverkan. Det dagliga mötet är den viktigaste samverkan mellan förskola och hem.