Sidhuvudbild

tuss-ritad.jpg Aktiva Förskolor AB består idag av 4 förskolor i centrala Vallentuna - Sunnanäng, Junibacken, Rickeby och Åbygläntan.Augusti 2014 öppnar vår nya förskola Vintergatan som blir Vallentunas första förskola som är ett passivhus standard. Förskolan är belägen på Karlavägen i Hagaområdet, sydöstra Ormsta, med närhet till grönområden och skogspartier. Vår verksamhet på förskolorna Åbygläntan och Sunnanäng kommer flytta till Vintergatan, men det kommer att finnas fler förskoleplatser till hösten 2014 eftersom Vintergatan kommer att ha 5 avdelningar.
Mer information finns under "Vintergatan" och uppdateras när vi ev. får ny information!

Lediga förskoleplatser hösten 2014

krokus.gif Vi har några platser kvar till hösten 2014 på våra förskolor Junibacken och Vintergatan. Vill Du veta mer om Junibacken kontaktar Du förskolan på telefon 08-510652 17 och om Vintergatan kontaktar Du förskolechef Maria Hessel 073-396 09 03.
Om Du är intresserad av plats kan ni ställa er i kö på Skolvalssidan.Har Du frågor om kön mm kontaktar Du Efwa Nyman 0709-522 467.
Välkomna!

Nyhet

Aktiva Förskolor AB har beslutat att from 1 mars 2014 erbjuda upp till 30 tim./vecka på förskolan för barn till:
• vårdnadshavare som är föräldraledig p.g.a. yngre syskons födelse
• vårdnadshavare som är föräldraledig med barn som omfattas av allmän förskola
• vårdnadshavare som är arbetssökande
• vårdnadshavare som arbetar eller studerar och har mindre än 30 tim./vecka
Förälder betalar avgift för mer än 15 tim./vecka enligt gällande taxa – se Vallentuna kommuns ”Taxa, regler och riktlinjer”.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in